Eesti keele ajalugu (EKV6012.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6012.HT
vana ainekood
EKV6012
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Peaaine. Anda ülevaade eesti keele ja eesti kirjakeele kujunemisest, keeles toimunud arenguprotsessidest keele erinevatel tasanditel ja arengut mõjutanud teguritest; luua arusaam tänapäeva keelenormide kujunemisest ja esitada kirjakeele ajaloo põhietapid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti keele päritolu hüpoteesid: keelesugulus ja keelekontaktid. Keele ajalooline muutumine. Keele varase ajaloo uurimise meetodid ja resultaadid: olulisemaid häälikumuutusi ja grammatilise struktuuri muutusi. Teiste keelte mõju eesti keele struktuuri ja sõnavara arengule ning kirjakeele kujunemisele. Eesti murded ja ühtse eesti kirjakeele kujunemine. Kirjaviisi areng läbi sajandite. Keeleuuendus ning -korraldus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Eesti keele kujunemise põhijoonte tundmine. Teadmised eesti kirjakeele arengu põhietappidest, keelemeestest ja institutsioonidest.
Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
space