Eesti keele morfoloogia seminar (EKV6068.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6068.HT
vana ainekood
EKV6068
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Estonian Morphology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kinnistada praktiliste tööde käigus morfoloogiakursusel omandatud teadmisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikum toetab vormiõpetuse kursust: keeletüübid, sõnaliigid, astmevaheldus; sõnade muuttüüpide määramine, põhi- ja peavormide moodustamine; morfoloogiline analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kinnistuvad teoreetilisel morfoloogikursusel omandatud teadmised, omandatakse oskus neid praktikas rakendada.
Õppejõud
lektor Annika Kilgi
space