Eesti keele süntaksi seminar (EKE6065.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6065.HT
vana ainekood
EKE6065
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele süntaksi seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Estonian Syntax
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eestikeelsete lausete analüüsimise oskuse arenemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikumide käigus harjutatakse lauseanalüüsi jm. Kohustusliku kirjanduse põhjal iseseisvalt omandatud teoreetilisi teadmisi, oskust neid teadmisi rakendada ja lauseid analüüsida testitakse jooksvalt. Iseseisva töö käigus süveneb üliõpilane kirjanduse põhjal konkreetsesse süntaksinähtusesse ja vormistab selle üldistuse kirjalikult.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida lauseid vahetute moodustajate meetodist lähtuvalt;
- tunneb ära moodustaja liigi ja süntaktilise funktsiooni;
- selgitab üldistavalt ühe süntaksinähtuse olemust.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space