Eesti keele morfoloogia (EKE6034.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6034.HT
vana ainekood
EKE6034
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Morphology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süsteemne ülevaade eesti keele morfoloogilistest vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse ülevaade keeltes kasutusel olevatest morfoloogilistest vahenditest, eri morfoloogiatüüpide kujunemismehhanismidest, morfoloogiateooriatest, morfoloogia uurimisest, vorminihetest, morfoloogia omandamisest, eesti keele sõnaliikidest, morfoloogilistest kategooriatest, tüveteisendustest ning morfoloogilistest klassifikatsioonidest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub morfoloogia põhimõistetes ning oskab morfoloogiateemadel arutleda.
Õppejõud
lektor Annika Kilgi
space