Eesti keele süntaksi seminar (EKV6064.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6064.HT
vana ainekood
EKV6064
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele süntaksi seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Estonian Syntax
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eestikeelsete lausete analüüsimise oskuse arenemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikumide käigus harjutatakse lauseanalüüsi jm. Kohustusliku kirjanduse põhjal iseseisvalt omandatud teoreetilisi teadmisi, oskust neid teadmisi rakendada ja lauseid analüüsida testitakse jooksvalt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane analüüsib lauseid vahetute moodustajate meetodist lähtuvalt, tunneb ära moodustaja liigi ja süntaktilise funktsiooni.
Õppejõud
dots Katre Õim
space