Eriseminar eesti kirjandusest (EKK6012.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6012.HT
vana ainekood
EKK6012
Õppeaine nimetus eesti k
Eriseminar eesti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Special Seminar on Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste süvendamine ühes eesti kirjanduse uurimisvaldkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti kirjanduse süvakursus vahelduvalt eri õppejõududelt ühe teooria või kirjandusvaldkonna vaatenurgast. Iseseisev (kodu)töö tehakse õppejõu pakutud valiku alusel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised eesti kirjanduse eri valdkondadest, nende käsitlemise lähtekohtadest ning uurimismeetodeist.
Õppejõud
PhD Maarja Vaino
space