Ülevaade eesti kirjandusest II (EKK6047.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6047.HT
vana ainekood
EKK6047
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade eesti kirjandusest II
Õppeaine nimetus inglise k
Survey of Estonian Literature II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Anda ülevaade eesti kirjandusest 20. sajandi keskpaigast tänapäevani. Kujundada üliõpilastel oskust töötada erinevatest ajajärkudest pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Anda praktiline ilukirjanduslike tekstide analüüsi kogemus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppija orienteerub eesti kirjanduse põhisuundumustes ja mõistetes.
Õppija tunneb vaadeldava perioodi olulisemaid autoreid ja teoseid.
Õppija oskab iseseisvalt analüüsida ilukirjanduslikke teoseid.
Õppejõud
lektor Anneli Kõvamees
space