Eriseminar eesti kirjandusest (EKK6033.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6033.HT
vana ainekood
EKK6033
Õppeaine nimetus eesti k
Eriseminar eesti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Special Seminar on Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste süvendamine ühes eesti kirjanduse uurimisvaldkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti kirjanduse süvakursus vahelduvalt eri õppejõududelt ühe teooria või kirjandusvaldkonna vaatenurgast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised eesti kirjanduse eri valdkondadest, nende käsitlemise lähtekohtadest ning uurimismeetodeist.
Õppejõud
professor Piret Viires
space