Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs
space
Õppekava kood
MLMB.DT
Õppekava kuraator
Tatjana Tamberg
HTMi õppekava kood
1603
versiooni kood
MLMB/15.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs
Õppekava nimetus i.k.
Mathematics, Mathematical Economics and Data Analysis
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
matemaatika ja statistika
Õppekavarühm
Matemaatika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon ja Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjalise ja rakendusliku matemaatilise hariduse omandamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid teadmisi matemaatikast, majandusmatemaatikast ja/või andmeanalüüsist Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space