Elementaarmatemaatika III (MLM6133.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6133.DT
vana ainekood
MLM6133
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika III
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics III
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada põhikoolis käsitletavate geomeetriaalaste mõistete süsteem.
Tutvustada süvendatult vastavate ülesannete lahendusmeetodeid.
Arendada ülesannete lahendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrilised seosed hulknurgas; hulknurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnused. Ringjoon ja ring. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga. Hulktahukad ja pöördkehad ning nende pindalad ja ruumalad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb elementaargeomeetria põhimõisteid;
- oskab põhjendada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;
- oskab lahendada elementaargeomeetria ülesandeid;
- suudab põhjendada konstruktsioonülesannete lahendamise ideid;
- oskab rakendada tasandigeomeetria mõisteid lihtsamate ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel;
- on võimeline neid teemasid koolis õpetama.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
space