Optimeerimine majanduses (MLM6301.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6301.DT
vana ainekood
MLM6301
Õppeaine nimetus eesti k
Optimeerimine majanduses
Õppeaine nimetus inglise k
Optimization in Economics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada majandusteadustes kasutatavaid matemaatilise optimeerimise meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tähtsamad funktsioonid ja matemaatilised mudelid majanduses. Võrdlev staatika majandusmudelites, marginaalid, elastsus, asendatavus. Lihtsamad kasumi maksimeerimise ülesanded. Lineaarsete majandusmudelite optimeerimine. Optimeerimine kitsenduste korral. Keynesi mudelite, kasulikkusefunktsiooni, Gobb-Douglase toodangufunktsiooni, kulude, väljamüügi, tööjõu pakkumise ja töötasude optimeerimine. Intertemporaalne tarbimine. Pareto efektiivsus. Ümbrikuteoreem. Duaalsus. Vahetussuhted. Kaheosalised tariifid. Lühi- ja pikaajalised kulufunktsioonid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja oskab rakendada aine lühikirjelduses esitatud teemadega seotud teooriat ja meetodeid.
Õppejõud
Jorge Eduardo Macias Diaz
space