Diskreetne matemaatika (MLM6202.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6202.DT
vana ainekood
MLM6202
Õppeaine nimetus eesti k
Diskreetne matemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Discrete Mathematics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised loogikast, hulgateooriast, kombinatoorikast ja graafiteooriast. Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lausearvutuse, predikaatarvutuse ja hulgateooria elemendid. Relatsioonid. Kombinatoorika põhimõisted. Genereerivad funktsioonid. Rekurrentsed seosed ja võrrandid. Graafid, puud, nende rakendusi.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; oskab sisulisi väiteid kirja panna formaalsete valemitena ning neid eitada;
- tunneb tehteid hulkadega, nende põhiomadusi ja relatsioone, sealhulgas oskab neid kindlaks teha ja rakendada;
- teab kombinatoorika üldreegleid, tähtsamate ühendite arvude leidmise valemeid ning binoom- ja polünoomvalemeid; oskab neid kasutada;
- oskab kombinatoorikaülesannet kirja panna rekurrentse võrrandiga ning selle abil leida ülesande lahendit;
- tunneb graafide põhilisi liike ja oskab neid kasutada praktilise olukorra kirjeldamiseks.
Õppejõud
lekt Anna Šeletski
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/08.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
space