Matemaatika tarkvarapaketid (MLM6211.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6211.DT
vana ainekood
MLM6211
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika tarkvarapaketid
Õppeaine nimetus inglise k
Software for Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Arendada üliõpilastes loogilist mõtlemist, anda oskusi matemaatika tarkvarapakettide kasutamiseks diferentsiaal- ja integraalarvutuse ning lineaaralgebra ja analüütilise geomeetria ülesannete lahendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Paketis Mathematica kasutatavad andmetüübid, matemaatilised tehted, täpsed ja ligikaudsed arvud. Põhifunktsioonid, tasandiliste ja ruumiliste graafikute joonestamine ning nende kujundamine parameetrite abil. Paketi Mathematica kasutamine matemaatika ülesannete (algebra, matemaatiline analüüs, geomeetria) lahendamiseks. Teadmussüsteemi Wolfram Alpha kasutamine lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamiseks. Programmi GeoGebra kasutamine mitmesuguste geomeetria ja algebar ülesannete lahendamiseks ja dünaamiliste visualiseerivate mudelite loomiseks.
Praktikumidest osa¬võtt on kohustuslik, loengute kuulamine väga soovitatav. Kogu õppetöö toimub arvutiklassis. Igas praktikumis antakse üliõpi¬lastele lahendamiseks ülesanded läbi võetud osa kohta
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada paketti Mathematica diferentsiaal- ja integraalarvutuse, lineaaralgebra ja analüütilise geomeetria ülesannete lahendamiseks;
- oskab kasutada Wolfram Alphat lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamiseks;
- oskab kasutada programmi GeoGebra mitmesuguste geomeetria ja algebra ülesannete lahendamiseks ning dünaamiliste mudelite loomiseks;
- teab ja tunneb õppeaine sisu ulatuses matemaatilisi tõdesid ja meetodeid, oskab neid põhjendada ja rakendada;
- oskab kasutada Wolfram Alphat lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamiseks;
- oskab kasutada programmi GeoGebra mitmesuguste geomeetria ja algebra ülesannete lahendamiseks ning dünaamiliste mudelite loomiseks;
- teab ja tunneb õppeaine sisu ulatuses matemaatilisi tõdesid ja meetodeid, oskab neid põhjendada ja rakendada.
Õppejõud
Tõnu Tõnso
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Rootsi filoloogia (GRR3B/19.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/22.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/21.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/20.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/19.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/18.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/17.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/16.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/08.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
space