Elementaarmatemaatika I (MLM6131.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6131.DT
vana ainekood
MLM6131
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika I
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine peaülesandeks on koolimatemaatika mõistete süvendatud õpetamine, vastavate ülesannete lahendusmeetodite tutvustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Naturaalarvud ja nendega seotud mõisted (algarvud, kordarvud, jaguvus, SÜT, VÜK, aritmeetika põhiteoreem). Täisarvud, tehted täisarvudega. Ratsionaalarvud, tehted ratsionaalarvudega. Irratsionaalarvud ja reaalarvud, reaalarvu absoluutväärtus. Reaalarvu astendamine ja juurimine. Protsentarvutus, võrdeline ja pöördvõrdeline jaotamine. Algebralised samasusteisendused, täisavaldised, murdavaldised, juuravaldised.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab arvuhulkade ja algebraliste teisendustega seotud põhimõisteid ja on valmis neid interpreteerima koolimatemaatika kontekstis;
- saab aru arvuhulkade laiendamise vajalikkusest;
- suudab lahendada protsentarvutuse ülesandeid erinevatel meetoditel ning mõistab selle teema õpetamise põhilisi lähtekohti;
- oskab liigitada, teisendada ja lihtsustada mitmesuguseid avaldisi.
Õppejõud
lektor Tiiu Kaljas
space