Loodusteaduste matemaatika algkursus (MLM6060.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6060.DT
vana ainekood
MLM6060
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusteaduste matemaatika algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Mathematics for Science
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Õppeaines omandatakse erinevate matemaatiliste meetodite rakendamist mitmesuguste loodus- ja füüsikaliste teaduste probleemide lahendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvud, tabelid, diagrammid, modelleerimine. Võrrandid, nende süsteemid. Gaussi meetod. Pöördmaatriks. Bioloogiliste süsteemide fraktaalsus. Mõõtmine (täpsus, süstemaatiline viga, hinnangud). Pikkus, pindala, ruumala. Ühikute teisendamine. Koordinaatide süsteemid (rist-, polaar-, silinder-, sfäärkoordinaadid). Võrrandite (süsteemide) lahendamise geomeetriline tõlgendamine. Kaugus. Joonte ja pindade võrrandid. Funktsioonid, nende graafikud. Praktilised näited: temperatuur, populatsiooni arvukus ja tihedus, õhusaaste, allomeetria. Ratsionaalfunktsioonid. Liit- ja pöördfunktsioon. Protsessi muutumise kiirus. Diferentseerimine. Tuletise rakendused protsessi arengu uurimiseks. Protsessi asümptootika. Võrrandi lahendamine Newtoni meetodiga. Eksponentsiaalse kasvu seadus. Logaritmid. Logaritmiline skaala. Logistiline kõver. Pindala ja integraal. Tuletisest funktsiooni leidmine. Vee(õhu)saaste, biomassi muutus. Pindala ja integraal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja oskab rakendada matemaatika põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi meetodeid;
- oskab lahendada vastavaid tüüpülesandeid.
Õppejõud
lekt A.Šeletski
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/08.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
space