Keskkonnafüüsika (MLJ6013.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6013.LT
vana ainekood
MLJ6013
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnafüüsika
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Physics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Astrid Rekker (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalus füüsikateadmiste omandamiseks seotult keskkonnaprobleemide ja nende reguleerimise võimalustega; arendada kriitilist, integratiivset ja süsteemset mõtlemist; toetada pädevuse kujundamist uurimistööks füüsikaliste meetodite kaasamisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus keskkonnafüüsikasse. Klassikalise mehaanika alused.
Pöördliikumise efektid: Coriolise jõud, El Nino, passaadid, Cromwelli ekvatoriaalne vastuvoolus. Soojusnähtused. Termodünaamika seadused. Atmosfääri koostis, kasvuhoone efekt. Kiirguse levik atmosfääris. Osooni agud, UV kiirgus. Radioaktiivsus. Looduslik kiirgus, radoon. Riskid, mis on seotud radioaktiivsete allikatega ja jäätmetega. Tuumajaamad, Taastuv-, fossiil- ja tuumaenergia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud keskkonnakorralduse jaoks oluliste põhiteadmiste olemasolu füüsikast;
- oskab kirjeldada ja analüüsida keskseid keskkonnaprobleeme mõjutavaid füüsikalisi protsesse;
- oskab kriitiliselt analüüsida füüsikaliste protsesside mõju igapäevaste ja erialaste probleemide lahendamisel;
- oskab valida enamlevinud füüsikaliste uuringumeetodite vahel.
Õppejõud
Astrid Rekker PhD
space