Analüütiline geomeetria (MLM6204.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6204.DT
vana ainekood
MLM6204
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütiline geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Analytical Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Anda ülevaade geomeetrias kasutatavatest ruumidest. Õpetada kasutama analüütilise geomeetria meetodeid mitmesuguste ülesannete lahendamisel. Esitada teist järku joonte matemaatiline teooria.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Afiinse ruumi ja eukleidilise punktiruumi mõisted. Analüütilise geomeetria põhiülesanded. Sirgete, ringjoonte ja tasandite kimbu ja sidumi mõisted, nende rakendused. Koonuselõiked. Koonuselõigete polaarvõrrandid. Teist järku joone üldvõrrand. Üldvõrrandi lihtsustamine reeperi lükke ja reeperi pöörde abil. Teist järku joonte invariandid. Teist järku joonte kaasdiameetrid ja kaassihid, asümptootilised sihid ja peasihid. Teist järku joonte puutujad. Teist järku joone üldvõrrandi lihtsustamine omaväärtusülesande abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja oskab õppeaine sisu ulatuses matemaatilisi tõdesid ja meetodeid;
- oskab neid põhjendada ja rakendada.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
space