Filmikunst
space
Õppekava kood
BFFVB.FK
Õppekava kuraator
Peeter Simm
HTMi õppekava kood
1556
versiooni kood
BFFVB/12.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filmikunst
Õppekava nimetus i.k.
Film Arts
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused pädevuste kujunemiseks audiovisuaalkunsti erialadel - režissöör, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab baasteadmisi filmikunstist fookusega ühel filmi erialal (filmirežii, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space