Õigusteadus ja juhtimine
space
Õppekava kood
AKJB.YK
Õppekava kuraator
Jaak Roosaare
HTMi õppekava kood
106364
versiooni kood
AKJB/12.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Õigusteadus ja juhtimine
Õppekava nimetus i.k.
Law with Management
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua tingimused sotsiaalteaduste põhipädevuste
kujunemiseks laiemas filosoofilis-teoreetilises ning
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid teadmisi sotsiaalteaduste, sh õigusteaduse ja juhtimise olulisematest põhimõistetest, teooriatest, printsiipidest ja meetoditest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava
ettenähtud mahus, sooritama kohustuslikud õppeained neis
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
158.0
Vabaained
0.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space