Klassiõpetaja
space
Õppekava kood
KAKLI.HR
Õppekava kuraator
Inge Timoštšuk
HTMi õppekava kood
1514
Õppekavaversiooni kood
HKKL/05/1.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Klassiõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Primary School Teacher
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
integreeritud õpe
Maht (EAP)
300
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
10
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (klassiõpetaja)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused eetilise ja aktiivse ellusuhtumisega õpetaja kujunemiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi lapse arengust ja õppimisest, suudab kasutada neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
51.0
Erialaained
200.0
Praktika
25.0
Vabaained
9.0
Lõputöö
15.0
Kokku
300.0
space
space
space
space