Antropoloogia
space
Õppekava kood
HIANB.HT
Õppekava kuraator
Joonas Plaan
HTMi õppekava kood
80513
versiooni kood
HIANB/13.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Antropoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Anthropology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava üldeesmärgid:
- luua võimalused maailma kultuurilise diversiteedi tajumiseks ja erisuse respekteerimiseks nii ajalises kui ruumilises kontekstis;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab arusaamist inimkonna kultuurilisest mitmekesisusest ja antropoloogiateaduste osast selle uurimisel Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space