Eetika (HIF6212.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6212.HT
vana ainekood
HIF6212
Õppeaine nimetus eesti k
Eetika
Õppeaine nimetus inglise k
Ethics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada ülevaade moraalifilosoofia põhimõistetest ja peamistest teooriatest ning õppida neid kasutama kaasaegsete probleemide ja olukordade analüüsimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel tõstatatakse eetika ja moraaliga seonduvaid küsimusi kaugetest aegadest tänase päevani ning vaetakse inimloomuse universaalseid ja ajaloolisi külgi. Vaatluse alla tulevad kesksed moraalifilosoofilised mõisted, nagu hea/halb, hea/kuri, õnn, nauding, väärtus, norm, kohustus, süü, patt jms ning nende poolt määratud arutlusviiside ning teooriate tagamaad. Tutvustatakse eetika erinevaid rakendusi.
Auditoorne tegevus on üles ehitatud probleemikeskselt, seda täiendav iseseisvaks läbitöötamiseks mõeldud kirjandus on filosoofia-ajalooline ja esitatud kronoloogilises järjestuses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub eetika- ja moraaliküsimustes, erinevates teooriates ning analüüsimeetodites.
Õppejõud
T.Kallas
space