Epistemoloogia (HIF6211.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6211.HT
vana ainekood
HIF6211
Õppeaine nimetus eesti k
Epistemoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Epistemology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on epistemoloogia kui filosoofia aladistsipliini tähtsamate mõistete, teooriate ja mõtlejate tutvustamine. Orienteerumaks kaasaegse epistemoloogia mõistete ja teooriate paljususes, vaatleme lähemalt põhilisi küsimusi ja probleeme, mis epistemoloogia valdkonnas on esile kerkinud ja käsitlemist leidnud. Lisaks epistemoloogia valdkonna mõistete ja probleemide käsitlusele teenib kursus ka üldisemaid suulise ja kirjaliku eneseväljenduse arendamise eesmärke.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus toob esile põhilised probleemid ja küsimused epistemoloogia valdkonnast, näiteks nagu Mis on teadmine? Kuidas eristada teadmist uskumusest ja tõesest uskumusest? Milline on kahtluse roll teadmiste saavutamisel? Kas teadmisi saab tõestada? jne.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub olulisemates epistemoloogia mõistetes, probleemides ja mõtlejates
Õppejõud
Margus Vihalem
space