Sissejuhatus teadusfilosoofiasse (HIF6105.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6105.HT
vana ainekood
HIF6105
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus teadusfilosoofiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Philosophy of Science
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalus süveneda teaduse kui kultuuri osa spetsiifikasse nähtuna läbi filosoofia prisma. Aidata kaasa silmaringi avardumisele loodusteaduste suunas.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teadusfilosoofia all mõeldakse selles kursuses filosoofia haru, mis tegeleb kogemusel põhineva teaduse (eeskätt loodusteaduse) filosoofiliste küsimustega. Kursus annab ülevaate teadusfilosoofia ajaloost ning käsitleb mõningaid teadusfilosoofia põhiprobleeme. Viimaste seas on järgmised. Mille poolest teadus erineb mitteteadusest ja pseudoteadusest, sealhulgas filosoofiast? Kas ja mis mõttes suudab teadus jõuda tõeni? Mis annab aluse teaduse tulemusi uskuda?
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvendatud teadmisi teaduse filosoofilistest probleemidest ja ta suudab nende üle nüansseeritult arutleda;
- suudab oma teadmisi ja oskusi rakendada oma uurimistöö mõtestamisel ja läbiviimisel.
Õppejõud
Andres Luure
space