Biokeemia (MLK6008.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6008.LT
vana ainekood
MLK6008
Õppeaine nimetus eesti k
Biokeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Biochemistry
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste andmine elusorganismides toimuvatest peamistest biokeemilistest protsessidest. On aluseks teiste bioloogiliste distsipliinide omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Biokeemia on õppeaine, mis käsitleb elu molekulaarseid aluseid. Elusaine keemiline koostis. Ainevahetus, energiavahetus ja bioregulatsioon. Bioloogiline oksüdatsioon. Süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleiinhapped. Olulisemad ainevahetusrajad ja nende vahelised seosed. Geneetiline informatsioon. Närvibiokeemia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab seletada ja analüüsida aine- ja energiavahetuse üldisi printsiipe;
- teab peamisi metaboolseid radasid ja nendevahelisi seoseid.
Õppejõud
PhD Helene Tigro
space