Biokeemia edasijõudnuile (MLK7024.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7024.LT
vana ainekood
MLK7024
Õppeaine nimetus eesti k
Biokeemia edasijõudnuile
Õppeaine nimetus inglise k
Advanced Biochemistry
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süvateadmised elusorganismides toimuvatest biokeemilistest protsessidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valkude struktuur ja funktsioon. Ensüümid, ensüümiliste reaktsioonide kineetika. Biokatalüüsi regulatsioonimehhanismid. Aine- ja energiavahetuse integratsioon. Bioregulatsioon.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab seletada ja analüüsida bioloogiliste süsteemide biokeemilisi protsesse.
Teab biokeemiliste protsesside molekulaarseid mehhanisme.
Õppejõud
prof Tiit Land
space