Biokeemia edasijõudnuile (MLK7117.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7117.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Biokeemia edasijõudnuile
Õppeaine nimetus inglise k
Advanced Biochemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süvateadmised elusorganismides toimuvatest biokeemilistest protsessidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valkude struktuur ja funktsioon. Ensüümid, ensüümiliste reaktsioonide kineetika. Biokatalüüsi regulatsioonimehhanismid. Aine- ja energiavahetuse integratsioon. Bioregulatsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab seletada ja analüüsida bioloogiliste süsteemide biokeemilisi protsesse;
- teab biokeemiliste protsesside molekulaarseid mehhanisme.
Õppejõud
prof Tiit Land
space