Mikrobioloogia (MLB6026.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6026.LT
vana ainekood
MLB6026
Õppeaine nimetus eesti k
Mikrobioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Microbiology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmisi mikroorganismide esinemisest ümbritsevas keskkonnas, nende vajalikkusest ja kaitsest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mikroorganismide sise- ja välisehitus, keskkonnatingimuste mõju mikroobidele, nende levik looduses, roll aineringetes ja toiduahelates. Ülevaade erinevatest füsioloogilistest ja süstemaatilistest mikroobirühmadest. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Inimese, loomade ja taimede normaalne mikrofloora, patogeneesi mehhanismid. Mikroobid biotehnoloogias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru mikroobide mitmekesisusest ümbritsevas keskkonnas;
- oskab diferentseerida liigiliste tunnuste alusel taksonoomilisi kategooriaid;
- saab aru mikroorganismide vajalikkusest biotaastootmises.
Õppejõud
lekt Kairi Tammoja MSc
space