Neurokeemia alused (MLK7028.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7028.LT
vana ainekood
MLK7028
Õppeaine nimetus eesti k
Neurokeemia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Neurochemistry
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised närvisüsteemi funktsioneerimise põhimõtetest molekulaarsel tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Närvisüsteemi anatoomia ja närvirakkude morfoloogia. Membraanipotentsiaal, ioonkanalid. Närvirakkude kommunikatsioon, sünaptiline ülekanne. Neurotransmitterid ja nende retseptorid. Neuropeptiidid. G-valgud, sekundaarsed ülekandjad.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab kesknärvisüsteemi ülesehituse põhimõtteid.
Omab põhiteadmisi elektrofüsioloogiast, terminoloogiast ja mõistab ioonkanalite tegevust.
Teab retseptorite ja ioonkanalite struktuuri, funktsiooni ja regulatsiooni.
Oskab kirjeldada närvirakkude ja efektorrakkude vahelist signaalülekannet.
Omab põhiteadmisi rakusisestest signaalradadest ja mõistab teiseste signaalikandjate rolli.
Omab põhiteadmisi mälu tekke kohta.
Omab põhiteadmisi sensoorse ülekande kohta.
Õppejõud
PhD Sandra Zetterström Fernaeus
space