Geenide ekspressiooni regulatsioon (MLK7026.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7026.LT
vana ainekood
MLK7026
Õppeaine nimetus eesti k
Geenide ekspressiooni regulatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Regulation of Gene Expression
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised geenide eskpressiooni regulatsiooni mehhanismidest eukarüootsetes rakkudes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Genoomi struktuur. Geenide struktuur. Transkriptsioon. RNA protsessimine. Translatsioon. Transkriptsionaalne ekspressiooni kontroll. Post-transkriptsionaalne ekspressiooni kontroll. Valkude post-translatsionaalne modifitseerimine ja lokalisatsioon.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab süvendatult geenide ekspressiooni regulatsiooni mehhanisme eukarüootsetes rakkudes.
Õppejõud
PhD Evelin Loit
space