Üldkeemia (MLK6001.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6001.LT
vana ainekood
MLK6001
Õppeaine nimetus eesti k
Üldkeemia
Õppeaine nimetus inglise k
General Chemistry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada loodusteaduste koolitusprogrammi raames ettekujutus materiaalmaailma keemilistest alustest ning seeläbi luua oskus ainelise keskkonna fundamentaalseks mõistmiseks ja vastavateks praktilisteks rakendusteks kvantitatiivsete meetodite alusel.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keemia lühiajalugu, põhimõisted. Ainete klassifikatsioon. Aatomiehitus. Keemiline side. Kompleksühendid. Agregaatolekud, gaasiseadused, kristallivõred. Perioodilisussüsteem. Keemiline kineetika ja Le Chatelier`printsiip. Pinnanähtused, pihussüsteemid. Osmoos. Lahuse pH, hüdrolüüs. Elektrokeemia.
Ülesanded ja harjutused: aatomite ja molekulide ehitus, keemiline side, perioodilisussüsteem. Molaararvutused; massi ja saagise leidmine. Gaasiseaduste rakendusi, lahused. Redoksreaktsioonid. Hüdrolüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab üldiseid ja integreeritud teadmisi materiaalse maailma keemilistest alustest fundamentaalsete seaduspärasuste kontekstis;
- oskab luua seoseid keemia erinevate valdkondade vahel ning rakendada kvantitatiivseid meetodeid;
- suudab lahendada ülesandeid järgmistes valdkondades: protsendilisus ja kontsentratsioon, redoksvõrrandid, arvutused keemiliste valemite ja võrrandite alusel;
- omab teadmisi keemianomenklatuuri ja -terminoloogia valdkonnas.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus, lektor Kert Martma
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11L.HR)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Pedagoogika (KAPB/10L.HR)
Pedagoogika (KAPB/10.HR)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
Pedagoogika (KAPB/00.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space