Analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused (MLK6907.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6907.LT
vana ainekood
MLK6907
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Analytical Chemistry and Instrumental Analysis
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskusi erinevate keskkonnaobjektide keemiliseks analüüsiks. Anda ülevaade kaasaegsetest keemilise analüüsi meetoditest ja arengusuundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüütilise keemia meetodite teoreetilised alused. Maht- ja kaalanalüüs. Instrumentaalanalüüsimeetodid: aatomspektromeetria, Raman spektromeetria, kromatograafiline analüüs, massspektromeetria, kapillaarelektroforees, tuumamagnetresonants. Loodusobjektide (vesi ja järvesetted) analüüs.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
• oskab korrektselt kasutada analüütilises keemias olulisi termineid, on võimeline aruteluks loengute märksõnade raames;
• tunneb tähtsamaid klassikalisi ja instrumentaalanalüüsi meetodeid, oskab kirjeldada nende tööpõhimõtteid ja rakendusi;
• oskab seostada loengus omandatut praktiliste tegevustega, teostab kaal- ja mahtanalüüsi, elektrokeemilisi, spektromeetrilisi ja kromatograafilisi mõõtmisi, näeb eksperimentide väljundeid reaalsete probleemide lahendamisel;
• teostab ainekoguste ja kontsentratsioonide arvutusi; oskab koostada ja kasutada kalibratsioonigraafikuid ja tiitrimiskõveraid, lahendada võrrandisüsteeme; hinnata oma tulemuste usaldusväärsust;
• oskab tulemusi arusaadavalt ja loogiliselt esitada, tõlgendada ning teha vastavaid järeldusi.
Õppejõud
PhD R. Tuvikene, MSc M. Robal, PhD K. Martma, praktiliste tööde juhendajad
space