Laboripraktika (MLK7063.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7063.LT
vana ainekood
MLK7063
Õppeaine nimetus eesti k
Laboripraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kairi Koort (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Oskab iseseisvalt ja loovalt kasutada kursuse raames väljapakutavaid instrumentaalanalüüsi meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppimine võib toimuda ka väljaspoolt koduülikooli.
Kursuse raames on üliõpilasel võimalik tutvuda kas TLÜs pakutavate instrumentaalanalüüsi meetoditega (allpool olevast valikust), klassikaliste biokeemia meetoditega (Valkude puhastamine, Western Blot, ROS-ide mõõtmine jne) või väljaspool koduülikooli (teised Eesti või välismaa ülikoolid, firmad, teadusinstituudid).
Valikus olevatest meetoditest valitakse 1-3, vastavalt projekti iseloomule. Projekti käigus omandab üliõpilane metoodika sedavõrd iseseisvalt, et juhendaja sekkumine väheneb proportsionaalselt kursuse edenemisega. Kursuse lõpuks on üliõpilane võimeline ilma kõrvalise abita kasutatud instrumenti käsitlema. Ülaltoodud kontakttundide maht näitab juhendaja osalusega tundide arvu. Üliõpilase jaoks tähendab praktika 3-4 nädalat laboritööd.
Tehtud töö vormistatakse protokollina ning tööst tehakse ettekanne teistele magistrantidele.
Valikus olevad instrumentaalanalüüsi meetodid ja nendega seotud tegevused:
Lenduvate ainete analüüs gaasikromatograafia meetoditega kasutades leekionisatsiooni ja massispektromeetria detektoreid. Detektorite võrdlev analüüs.
Raman ja Infrapuna Spektromeetria: polümeersete ainete struktuuri iseloomustamine, ainete idenifitseerimine ning puhtuse hindamine. Ramani ja IP spektritelt saadava info võrdlus.
HPLC erinevate detektoritega: looduslike objektide analüüs mitme üheaegselt ühendatud detektori abil (valik sõltuvalt proovi iseloomust dioodrivi, fluorestsents, refraktomeetrilise, elektrijuhtivuse, hajuvalguse detektorite hulgast). Erinevate detektorite sobivuse hindamine valitud proovi analüüsiks.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab valitud instrumentaalanalüüsi toimimisprintsiipe ja oskab selgitada selle põhimõtet;
- oskab valitud instrumenti iseseisvalt kasutada ning saadavaid andmeid analüüsida;
- teab valitud instrumentaalanalüüsi meetodi viimaseid arenguid ja on kursis vastava erialase teaduskirjandusega.
Õppejõud
MSc Helene Tigro, MSc Kairi Koort,
space