Instrumentaalanalüüs III (MLK6910.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6910.LT
vana ainekood
MLK6910
Õppeaine nimetus eesti k
Instrumentaalanalüüs III
Õppeaine nimetus inglise k
Instrumental analysis III
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Instrumentaalanalüüsi meetodite süvendatud õppimine. Iseseisva töö kogemuse omandamine valitud instrumentaalanalüüsi meetodi puhul.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktiline töö: loodusliku proovi analüüs 1 valikus oleva instrumentaalanalüüsimeetodiga (Raman spektromeetria, vedelikkromatograafia, gaasikromatograafia, mass-spektromeetria, kapillaarelektroforees).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Tunneb valitud meetodiga seotud sõnavara nii eesti kui inglise keeles;
Oskab valitud instrumentaalanalüüsi meetodit iseseisvalt kasutada ja juhendaja abiga püstitada praktilise töö eesmärgi;
Oskab lahendada eksperimentaalse töö käigus tekkivaid probleeme;
Oskab meetodit optimiseerida;
Oskab tulemusi arusaadavalt ja loogiliselt esitada, tõlgendada ning teha vastavaid järeldusi.
Õppejõud
professor Ruth Shimmo
space