Instrumentaalanalüüs II (MLK6909.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6909.LT
vana ainekood
MLK6909
Õppeaine nimetus eesti k
Instrumentaalanalüüs II
Õppeaine nimetus inglise k
Instrumental analysis II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Instrumentaalanalüüsi meetodite süvendatud õppimine. Iseseisva töö kogemuse omandamine valitud instrumentaalanalüüsi meetodi puhul.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Instrumentaalanalüüsimeetodid: Infrapunaspektromeetria, Raman spektromeetria, massispektromeetria, kapillaarelektrokromatograafia, gaasikromatograafia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
oskab korrektselt kasutada kursuse raames läbitud metoodikate olulisi termineid, on võimeline aruteluks loengute märksõnade raames;
tunneb tähtsamaid instrumentaalanalüüsi meetodeid, oskab kirjeldada nende tööpõhimõtteid ja rakendusi;
oskab praktilise töö käigus valitud instrumentaalanalüüsi metoodikaid iseseisvalt kasutada ning saadud tulemusi interpreteerida;
teostab ainekoguste ja kontsentratsioonide arvutusi; oskab koostada ja kasutada kalibratsioonigraafikuid ja tiitrimiskõveraid, lahendada võrrandisüsteeme; hinnata oma tulemuste usaldusväärsust;
oskab tulemusi arusaadavalt ja loogiliselt esitada, tõlgendada ning teha vastavaid järeldusi.
Õppejõud
PhD Rando Tuvikene
space