Õppimine ja õpetamine keemias (MLK6015.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6015.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimine ja õpetamine keemias
Õppeaine nimetus inglise k
Learning and Teaching in Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kert Martma (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade õpetamisest kui protsessist keemias läbi praktiliste tegevuste ning seeläbi populariseerida loodusteaduslike ainete õpetaja elukutset.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppimine kui protsess.
Õpetamine kui protsess.
Keemia teemade lõimimine teiste loodusteadustega.
Õpetamine läbi praktiliste tegevuse.
Abstraktse materjali esitamise oskus ja õpilaste motiveerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab esitada õpilastele arusaadavalt ja huvitavalt valitud teemat keemias;
- tunnetab õpetamisprotsessi olemust;
- oskab oma esitatud teemat lõimida teiste loodusteadusteaduste õppeainetega.
Õppejõud
PhD Kert Martma
space