Taimefüsioloogia (MLB6037.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6037.LT
vana ainekood
MLB6037
Õppeaine nimetus eesti k
Taimefüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Plant Physiology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada taimedes toimuvatest protsessidest arusaamiseks vajalike teadmiste teket.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus taimeorganismi talitlemisest ja põhilistest
elutegevusprotsessidest, regulatsioonist, membraansel, troofilisel,
hormonaalsel ja keskkonna tasandil, kohastumisest erinevatele
ökoloogilistele teguritele. Põhilised teemad: veevahetus, mineraalne
toitumine, fotosüntees, hingamine, kasv ja areng, kasvuregulaatorid, stressi füsioloogia
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada põhilisi taimedes toimuvaid füsioloogilisi protsesse;
- oskab kirjeldada taksonoomiliste taimerühmade spetsiifilisi
füsioloogilisi protsesse;
- oskab luua seoseid taimede füsioloogiliste protsesside ja ökoloogiliste tegurite vahel.
Õppejõud
lekt Elle Rajandu PhD
space