Botaanika (MLB6005.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6005.LT
vana ainekood
MLB6005
Õppeaine nimetus eesti k
Botaanika
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Botany
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, mille eesmärgiks on:
Toetada kaasaja teadussaavutustele vastavate teadmiste teket taimede ehituse kohta;
Kujundada suutlikkust orienteeruda taimede mitmekesisuses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Botaanika üldkursus, mis hõlmab sissejuhatuse taimetsütoloogiasse, -anatoomiasse, -morfoloogiasse ja -süstemaatikasse. Käsitletakse taimerakku, selle ehitust ja iseärasusi; taime organeid ja kudesid, nende ehitust ja mitmekesisust; taimeriigi süsteemi, sammal-, sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede tunnuseid ja bioloogiat. Praktikumides harjutatakse erinevaid prepareerimistehnikaid, omandatakse valgusmikroskoobiga töötamise kogemus, õpitakse taimi määrama ning tutvutakse nende mitmekesisusega.
Iseseisva töö käigus valmistutakse praktikumideks neis käsitletava teoreetilise materjali läbitöötamisega ning süvendatakse teadmisi vaid teoorias käsitletavate teemade osas kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab taimeanatoomia ja taimesüstemaatika termineid ja olulisemaid taimerühmi;
- oskab kirjeldada ja ära tunda põhilisi taime ehituslikke osi;
- omab teadmisi kõrgemate taimede bioloogilise mitmekesisuse kohta;
- oskab kirjeldada enamlevinud taimerühmasid;
- suudab esmasel tasemel kasutada taimemäärajaid.
Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Loodusteadused (MLL2B/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Loodusteadused (MLL2B/23)
Rootsi filoloogia (GRR3B/23.HT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space