Botaanika (MLB6005.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6005.LT
vana ainekood
MLB6005
Õppeaine nimetus eesti k
Botaanika
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Botany
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Tõnu Ploompuu (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, mille eesmärgiks on:
Toetada kaasaja teadussaavutustele vastavate teadmiste teket taimede ehituse kohta;
Kujundada suutlikkust orienteeruda taimede mitmekesisuses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Botaanika üldkursus, mis hõlmab sissejuhatuse taimetsütoloogiasse, -anatoomiasse, -morfoloogiasse ja -süstemaatikasse. Käsitletakse taimerakku, selle ehitust ja iseärasusi; taime organeid ja kudesid, nende ehitust ja mitmekesisust; taimeriigi süsteemi, sammal-, sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede tunnuseid ja bioloogiat. Praktikumides harjutatakse erinevaid prepareerimistehnikaid, omandatakse valgusmikroskoobiga töötamise kogemus, õpitakse taimi määrama ning tutvutakse nende mitmekesisusega.
Iseseisva töö käigus valmistutakse praktikumideks neis käsitletava teoreetilise materjali läbitöötamisega ning süvendatakse teadmisi vaid teoorias käsitletavate teemade osas kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab taimeanatoomia ja taimesüstemaatika termineid ja olulisemaid taimerühmi;
- oskab kirjeldada ja ära tunda põhilisi taime ehituslikke osi;
- omab teadmisi kõrgemate taimede bioloogilise mitmekesisuse kohta;
- oskab kirjeldada enamlevinud taimerühmasid;
- suudab esmasel tasemel kasutada taimemäärajaid.
Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Rootsi filoloogia (GRR3B/23)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space