Taime- ja loomafüsioloogia (MLB6011.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6011.LT
vana ainekood
MLB6011
Õppeaine nimetus eesti k
Taime- ja loomafüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Plant and Animal Physiology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Pea- ja kõrvalaine. Anda ülevaade taimedes ja loomades toimuvatest protsessidest (assimilatsioon, dissimilatsioon, anabolism, katabolism), võrdlus toimub erinevate liikide vahel.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Peaaine. Kursus taimeorganismi talitlemisest ja põhilistest elutegevusprotsessidest, regulatsioonist, membraansel, troofilisel, hormonaalsel ja keskkonna tasandil, kohastumisest erinevatele ökoloogilistele teguritele. Põhilised teemad: veevahetus, mineraalne toitumine, fotosüntees, hingamine, kasv ja areng, kasvuregulaatorid.
Käsitletakse loomade elutalitlust peamiselt inimese näitel erinevate elundkondade (funktsioonide) kaupa. Võrreldavalt käsitletakse eri loomarühmade erinevate elundkondade talitlusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Mõistab põhilisi taimedes ja loomades toimuvaid protsesse ja oskab neid võrrelda erinevate taksonoomiliste rühmade vahel.
Õppejõud
dots Angelika Portsmuth PhD, lekt Triinu Tõrv MSc
space