Zooloogia (MLB6006.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6006.LT
vana ainekood
MLB6006
Õppeaine nimetus eesti k
Zooloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Zoology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, mille eesmärgiks on: toetada loomariigi mitmekesisuses orienteerumiseks vajalike teadmiste kujunemist;
Kujundada oskus selgitada loomariigi hõimkondade ehitusplaane ja süstemaatikat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üldzooloogia: zooloogia eri osad, taksonoomia ja nomenklatuur. Loomariigi arenemine maal. Ainuraksetest käsitletakse mõnesid traditsiooniliselt loomade hulka loetud rühmi. Erizooloogias tutvustatakse kõiki loomariigi hõimkondi. Põhjalikumalt peatutakse järgmistel hõimkondadel: käsnad, ainuõõssed, lameussid, ümarussid, rõngussid, limused, lülijalgsed, okasnahksed ja keelikloomad. Põhjalikumalt tutvutakse ka lülijalgsete ja keelikloomade klassidega: ämblikulaadsed, vähid, putukad ning kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab orienteeruda loomariigi mitmekesisuses ja süstemaatikas;
- oskab kirjeldada loomade hõimkondi;
- oskab kirjeldada ja ära tunda enamlevinud loomarühmade esindajate ehitusplaanid.

Õppejõud
lekt Triinu Tõrv, MSc
space