Arengubioloogia (MLB6015.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6015.LT
vana ainekood
MLB6015
Õppeaine nimetus eesti k
Arengubioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Developmental Biology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused arusaamiseks loomade (s.h. inimese) arengubioloogia sisust, mehhanismist ja organismi kujunemisest.
Toetada põhiteadmiste kujunemist taimede individuaalse arengu kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loomade gametogenees, viljastumine, viljastunud munaraku areng, ontogenees, embrüonaalne areng, postembrüonaalne areng, metamorfoos ja regeneratsioon. Inimese areng. Rakkude kasv, kudede moodustumine, organsüsteemide kujunemine ja arenemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus selgitada organismide kujunemise mehhanisme.
Oskus kirjeldada organismide arengustaadiume.
Suutlikkus aru saada organismi arengu regulatsioonist.
Õppejõud
lekt Toomas Põld
space