Floristika, faunistika ja mükoloogia välipraktikum (MLB6020.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6020.LT
vana ainekood
MLB6020
Õppeaine nimetus eesti k
Floristika, faunistika ja mükoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Works in Floristics, Faunistics and Mycology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kõrvalaine. Kursuse esimeses osas tutvutakse levinumate Eesti taime- ja loomaliikidega. Üliõpilane peab suutma välitingimustes käsitlema õigesti liike ja kõige tavalisemaid neist (rühma piires) ära tundma. Iseseisvate praktiliste tööde käibus kinnistub üliõpilasel iseseisev taime- ja loomamäärajate kasutamise oskus. Kursus teises osas tutvutakse levinumate Eesti seeneliikidega. Üliõpilane peab suutma välitingimustes käsitleda õigesti liike ja kõige tavalisemaid ja inim ese jaoks olulisemaid neist (rühma piires) ära tundma.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses osas tutvutakse levinumate Eesti taime- ja loomaliikidega. Üliõpilane peab suutma välitingimustes käsitlema õigesti liike ja kõige tavalisemaid neist (rühma piires) ära tundma. Iseseisvate praktiliste tööde käibus kinnistub üliõpilasel iseseisev taime- ja loomamäärajate kasutamise oskus. Kursus teises osas tutvutakse levinumate Eesti seeneliikidega. Üliõpilane peab suutma välitingimustes käsitleda õigesti liike ja kõige tavalisemaid ja inim ese jaoks olulisemaid neist (rühma piires) ära tundma.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb hästi liike koostatavate kogude piires, omab teadmisi kõigi tavalisemate Eesti taime- ja loomaliikide kohta. Oskab määrata taime-, putuka- ja teiste organismide liike.
Õppejõud
prof Margus Pensa, lekt Triinu Tõrv MSc
space