Floristika ja faunistika välipraktikum (MLB6053.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6053.LT
vana ainekood
MLB6053
Õppeaine nimetus eesti k
Floristika ja faunistika välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Works in Floristics and Faunistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Ploompuu (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist Eesti levinumate taime- ja loomaliikide (ja loomade tegevusjälgede) tundmises ning praktiliste oskuste omandamist nende kogumisel, määramisel ja herbariseerimisel/fikseerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Floristikale ja faunistikale pühendatud praktikum, pikkus 7 päeva. Praktikum toimub väljaspool Tallinna. Praktikumi vältel toimuvad õppekäigud erinevatesse biotoopidesse, kus tutvustatakse neile iseloomulikke taime ja loomaliike ning õpitakse koguma ja määrama taimi ja loomi (loomade tegevusjälgi). Tutvustatakse taimede ja loomade herbariseerimis/fikseerimismeetodeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb hästi liike praktikumis antud materjalide ning koostatavate kogude piires;
- oskab koostada herbaariumi ning loomakogu;
- omab teadmisi kõigi tavalisemate Eesti taime- ja loomaliikide (ja loomade tegevusjälgede) kohta;
- oskab kasutada taime- ja loomaliikide määramiseks vastavat kirjandust.
Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu MSc, Arno Põllumäe PhD
space