Selgrootute zooloogia (MLB6031.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6031.LT
vana ainekood
MLB6031
Õppeaine nimetus eesti k
Selgrootute zooloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Invertebrate Zoology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Arno Põllumäe (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada selgrootute loomade mitmekesisuses orienteerumiseks vajalike teadmiste kujunemist. Kujundada oskus kirjeldada ja võrrelda selgrootute loomarühmade ehitusplaane, anatoomiat, süstemaatikat ja ökoloogiat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse selgrootute loomade süstemaatikat, tutvustatakse kõiki hõimkondi ning nende tüüpiliste esindajate ehitusplaane ja ökoloogiat. Üksikasjalikumalt käsitletakse hõimkondi: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Nematoda, Arthropoda, Echinodermata.
Praktikumides tutvutakse näitlike vahendite abiga loengutes käsitletud loomarühmade ehituse ja liigilise mitmekesisusega. Tutvutakse määrajate kasutamisega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb selgrootute loomade mitmekesisust;
- tunneb selgrootute loomade taksonoomiliste üskuste nimetusi (ka lad. k);
- oskab kokku viia kõrgemaid üksusi näidetega liikidest ja võrrelda selgrootute loomade hõimkondi ning nende allüksusi nende arvukuses, levikus ja anatoomias;
- oskab iseloomustada käsitletud loomarühmade arvukust, levikut ja anatoomiat;
- oskab koostada referaati vastavalt nõuetele ja etteantud teemale ja leida iseseisvate ülesannete täitmiseks teemakohast teaduslikku kirjandust.
Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space