Loomafüsioloogia (MLB6038.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6038.LT
vana ainekood
MLB6038
Õppeaine nimetus eesti k
Loomafüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Animal Physiology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade loomades toimuvatest füsioloogilistest protsessidest, nende mitmekesisusest loomariigis ja seostest ökofüsioloogiaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad: loomade närvisüsteem ja meeleelundid, info edasikandumine, loomade liikumine ja selle varieeruvus loomariigis, gaasivahetus organismides, organismide energeetika, toitumine, termoregulatsioon, vee- ja soolaainevahetus loomades, endokriinsüsteem, loomade immuunsüsteem.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb loomade füsioloogia põhiprotsesse ja oskab neid kirjeldada;
- orienteerub loomade füsioloogiliste protsesside varieeruvuses loomariigis;
- oskab tuua näiteid loomade kohastumustest keskkonnatingimustega füsioloogilisel tasemel ja neid omavahel võrrelda;
- oskab leida ja kasutada teemakohast teaduslikku kirjandust ning anda edasi sealt saadud infot.


Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space