Loomafüsioloogia (MLB6038.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6038.LT
vana ainekood
MLB6038
Õppeaine nimetus eesti k
Loomafüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Animal Physiology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Arno Põllumäe (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade loomades toimuvatest füsioloogilistest protsessidest, nende mitmekesisusest loomariigis ja seostest ökofüsioloogiaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad: loomade närvisüsteem ja meeleelundid, info edasikandumine, loomade liikumine ja selle varieeruvus loomariigis, gaasivahetus organismides, organismide energeetika, toitumine, termoregulatsioon, vee- ja soolaainevahetus loomades, endokriinsüsteem, loomade immuunsüsteem.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb loomade füsioloogia põhiprotsesse ja oskab neid kirjeldada;
- orienteerub loomade füsioloogiliste protsesside varieeruvuses loomariigis;
- oskab tuua näiteid loomade kohastumustest keskkonnatingimustega füsioloogilisel tasemel ja neid omavahel võrrelda;
- oskab leida ja kasutada teemakohast teaduslikku kirjandust ning anda edasi sealt saadud infot.


Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space