Selgroogsete zooloogia (MLB6052.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6052.LT
vana ainekood
MLB6052
Õppeaine nimetus eesti k
Selgroogsete zooloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Vertebrate Zoology
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada selgroogsete loomade mitmekesisuses orienteerumiseks vajalike teadmiste kujunemist. Kujundada oskus tunda ja kirjeldada selgroogsete loomade ehitusplaane ja süstemaatikat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse selgroogsete loomade süstemaatikat, tutvustatakse kõiki klasse ning levinumaid allüksusi ja nende tüüpiliste esindajate ehitusplaane.
Praktikumides tutvutakse näitlike vahendite abiga loengutes käsitletud loomarühmade ehituse, liigilise mitmekesisusega. Tutvutakse määrajate kasutamisega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub selgroogsete loomade mitmekesisuses;
- orienteerub ja teab selgroogsete loomade taksonoomiliste üskuste nimetusi (ka lad. k);
- oskab iseloomustada erinevate taksonoomiliste rühmade arvukust, levikut ja anatoomiat; võrrelda selgroogsete klasse ning nende allüksusi nende arvukuses, levikus ja anatoomias; koostada referaati vastavalt nõuetele ja etteantud teemale;
- on võimeline leidma ja kasutama teemakohast teaduslikku kirjandust.
Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space