Orgaaniline keemia I (MLK6904.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6904.LT
vana ainekood
MLK6904
Õppeaine nimetus eesti k
Orgaaniline keemia I
Õppeaine nimetus inglise k
Organic Chemistry I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Pea- ja kõrvalaine. Kursus käitleb orgaanilise keemia teoreetilisi aluseid ning annab ülevaate olulisemate orgaaniliste ühendiklasside omadustest. Eksperimentaalses osas tutvustatakse orgaaniliste ainete puhastamis-, analüüsi- ja sünteesimeetodeid. Orgaanilise keemia aluste tundmine on vajalik bioorgaanilise keemia, biokeemia ning keskkonnakeemia õppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Orgaaniliste ühendite molekulaarstruktuur. Hübridisatsioon. Keemiline side. Isomeeria. Nomenklatuur. Reaktsioonimehhanismid orgaanilises keemias: radikaalilised, nukleofiilsed ja elektrofiilsed reaktsioonid. Süsivesinikud (alkaanid, alkeenid, alküünid, tsükloalkaanid, areenid). Halogenoalkaanid. Orgaanilised hapnikuühendid (hüdroksü- ja oksoühendid, karboksüülhapped); lämmastikuühendid (nitroühendid, amiinid) ja väävliühendid. Heterotsüklid. Praktilised tööd. Tähtsamad laboritehnikavõtted ja orgaaniliste ühendite puhastamis- ja eraldamismeetodid. Orgaaniliste ühendite klasside keemilised omadused. 2 - 3 orgaanilise ühendi praktiline süntees
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud orgaanilise keemia põhimõisted ja teadmised olulisemate orgaanilste ühendiklasside omaduste kohta;
- valdab valdama peamisi laboratoorseid töövõtteid orgaanilises keemias.
Õppejõud
MSc Helene Tigro
space