Orgaaniline keemia II (MLK6912.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6912.LT
vana ainekood
MLK6912
Õppeaine nimetus eesti k
Orgaaniline keemia II
Õppeaine nimetus inglise k
Organic Chemistry II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kert Martma (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Orgaanilise keemia olulisemate valdkondade teoreetiline süvakäsitlus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keemiline side ja molekulaarstruktuur. Elektroonsed efektid: induktsioon, resonants (konjugatsioon), mesomeeria. Aromaatsus.
Heteroaromaatsed ühendid. Elekrofiilsed asendusreaktsioonid aromaatses tuumas,orientatsioonireeglid. Stereokeemia. Konfiguratsioon ja konformatsioon. Stereoisomeeria. Optiline aktiivsus. Kiraalsus. Orgaaniliste ühendite happelised-aluselised omadused. Redoksreaktsioonid orgaanilises keemias. Elementorgaanilised ühendid. Metallorgaanilised ühendid. Karbonüülsed a-asendus- ja kondensatsioonireaktsioonid. Kõrgmolekulaarsed ühendid (polümeerid). Biopolümeerid. Orgaanilised ained biosüsteemides (sahhariidid, proteiinid).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvendatud teadmisi orgaaniliste ühendite aineklasside, reaktsioonivõime ja mehhanismide kohta, suudab lahendada probleemülesandeid reaktsioonivõime kohta;
- on võimeline iseseisvalt lugema ja põhijoontes mõistma orgaanilise keemia alast tänapäevast teaduskirjandust;
- suudab aru saada seostest orgaanilise keemia, bioorgaanilise keemia orgaanilise keemia vahel;
- oskab teadmisi orgaanilisest keemiast kasutada nendes distsipliinides.
Õppejõud
MSc Helene Tigro
space