Orgaaniline keemia II (MLK6912.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6912.LT
vana ainekood
MLK6912
Õppeaine nimetus eesti k
Orgaaniline keemia II
Õppeaine nimetus inglise k
Organic Chemistry II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Orgaanilise keemia olulisemate valdkondade teoreetiline süvakäsitlus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keemiline side ja molekulaarstruktuur. Elektroonsed efektid: induktsioon, resonants (konjugatsioon), mesomeeria. Aromaatsus.
Heteroaromaatsed ühendid. Elekrofiilsed asendusreaktsioonid aromaatses tuumas,orientatsioonireeglid. Stereokeemia. Konfiguratsioon ja konformatsioon. Stereoisomeeria. Optiline aktiivsus. Kiraalsus. Orgaaniliste ühendite happelised-aluselised omadused. Redoksreaktsioonid orgaanilises keemias. Elementorgaanilised ühendid. Metallorgaanilised ühendid. Karbonüülsed a-asendus- ja kondensatsioonireaktsioonid. Kõrgmolekulaarsed ühendid (polümeerid). Biopolümeerid. Orgaanilised ained biosüsteemides (sahhariidid, proteiinid).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvendatud teadmisi orgaaniliste ühendite aineklasside, reaktsioonivõime ja mehhanismide kohta, suudab lahendada probleemülesandeid reaktsioonivõime kohta;
- on võimeline iseseisvalt lugema ja põhijoontes mõistma orgaanilise keemia alast tänapäevast teaduskirjandust;
- suudab aru saada seostest orgaanilise keemia, bioorgaanilise keemia orgaanilise keemia vahel;
- oskab teadmisi orgaanilisest keemiast kasutada nendes distsipliinides.
Õppejõud
MSc Helene Tigro
space