Füüsikaline ja kolloidkeemia (MLK6009.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6009.LT
vana ainekood
MLK6009
Õppeaine nimetus eesti k
Füüsikaline ja kolloidkeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Physical and Colloid Chemistry
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- anda süsteemne ülevaade, aatomite kvantomadustest ja keskkonna füüsikaliste tingimuste mõjust keemilistele muundumisprotsessidele;
- toetada keemiliste protsesside seletamist füüsikaseaduste abil;
- anda oskus rakendada neid teadmisi vastavate praktiliste tööde käigus saadud
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Gaaside omadused. Termodünaamika seadused. Termokeemia. Faaside tasakaal. Segude omadused. Keemiline tasakaal. Lahused, lahjendatud lahuste omadusi. Elektrokeemilised elemendid ja elektroodipotentsiaalid. Reaktsioonide kiirus ja katalüüs. Molekulide struktuur ja omadused. Ülevaade kolloidsüsteemidest. Praktilised tööd: molaarmassi määramine; pindnähtused ja adsorptsioon faaside vahelisel piirpinnal; kromatograafia; kolloidide saamine ja omadused; spektrofotomeetria; pH määramine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saanud ettekujutuse saamine füüsikalise ja kolloidkeemia ainevaldkonnast ja mõnedest rakendustest;
- oskab kasutada omandatud teadmisi loodusteaduslikus uuringus, on avardunud laboritöö alased teadmised ja oskused;
- on täiendanud oskust luua seoseid keemia erinevate valdkondade vahel ning rakendada kvantitatiivseid meetodeid.
Õppejõud
lektor, PhD füüsikas, Jaanis Priimets
space