Keemia seminar (MLK6918.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6918.LT
vana ainekood
MLK6918
Õppeaine nimetus eesti k
Keemia seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Chemistry Seminar
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on anda põhjalikum ülevaade keemia üldteadmistest, mis sisaldavad arvutusülesandeid, reaktsioonimehhanisme ning keemia nomenklatuuri reeglistikku.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainete klassid ja nende vahelised seoses. Valemid, nende koostamine ja nimetamine. Informatsiooni interpreteerimine perioodilisuse tabelist. Reaktsioonimehhanismide koostamise üldised põhimõtted. Protsentarvutus, moolarvutus, laboris kasutatava arvutusülesanded, füüsikalise keemia ülesanded. pH ja selle arvutamine. Kompleksülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab lahendada ülesandeid järgmistes valdkondades: protsendilisus ja kontsentratsioon, redoksvõrrandid, arvutused keemiliste valemite ja võrrandite alusel, lihtsamad füüsikalise keemia ülesanded, moolarvutus, kompleksülesanded;
- oskab interpreteerida informatsiooni keemiliste elementide perioodilisuse tabelist;
- oskab luua seoseid erinevate aineklasside vahel;
- omab teadmisi keemianomenklatuuri ja -terminoloogia valdkonnas ning oskab neid rakendada.
Õppejõud
PhD Kert Martma
space